BSL-links

Navigatie

Inhoud boek

1-10 van 13 resultaten

1 2

 • Woord vooraf

  Het boek chirurgie vormt een onderdeel van de reeks basiswerken voor hbo-verpleegkundigen. Het boek…

 • 1. Wonden

  Dit hoofdstuk begint met een indeling van wonden naar verloop, oorzaak en diepte. Hierna worden de…

 • 2. Shock

  In dit hoofdstuk worden de verschillende vormen van shock beschreven (hypovolemische, cardiogene,…

 • 3. Operatie

  In dit hoofdstuk wordt de perioperatieve zorg beschreven. Eerst wordt ingegaan op de fysiologische…

 • 4. Anesthesie

  In dit hoofdstuk wordt de anesthesie besproken. De eerste paragraaf gaat over de premedicatie.…

 • 5. Traumaopvang

  Dit hoofdstuk gaat over de opvang van slachtoffers met een ernstig trauma volgens de systematiek van…

 • 6. Abdominale chirurgie: tractus digestivus en milt

  In dit hoofdstuk worden de aandoeningen van de tractus digestivus en de milt beschreven, maar niet…

 • 7. Orthopedie

  In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt de algemene fractuurleer behandeld met een indeling…

 • 8. Vaatchirurgie

  In dit hoofdstuk komen de meest voorkomende en relevante onderwerpen aan bod die te maken hebben met…

 • 9. Aandoeningen aan de nieren en urinewegen

  In dit hoofdstuk worden de urologische aandoeningen van de nieren en urinewegen besproken, tezamen…

1 2

Onderdeel van